ಚಿಣ್ಣರ ಮನೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಮುಗ್ಧ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯ ಮೂಡಿಸಲು ಉಚಿತ ಸಮವಸ್ತ್ರ ವಿತರಣೆ, ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಸ್ ವಿತರಣೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *